Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 69" Дніпровської міської ради

 

Звіт перед батьківською громадськістю

 

 Звіт завідувача КЗО «ДНЗ №69» ДМР Василевської К.М. перед батьками та громадськістю
за 2016 – 2017 навчальний рік

   

 

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 69 Дніпровської міської ради знаходиться за адресою:вул. Калинова, 112.

Режим роботи дошкільного навчального закладу – 10.5 годин (з 7.00 до 17.30). за бажанням батьків організовано одну чергову групу з графіком роботи з  17.30 – 19.00.

     У дошкільному навчальному закладі працювало  6 вікових груп: 2 групи раннього віку, 4 групи – дошкільного віку.   Складено банк даних дітей мікрорайону, який  систематизовано за роками народження дітей, місцем проживання. Облік проводиться робочою групою затвердженою наказом по дошкільному закладі.

     Дитячий контингент дошкільного закладу на кінець навчального року налічував 128 осіб, контингент працівників –  32 особи, з них педагогів –

18 осіб. Порівняно з минулим роком  освітній рівень педагогічного складу. зріс на 3,3%. 11 педагогів мають вищу освіту, з них 9 – педагогічну , що позитивно впливає на якість та результативність роботи з дітьми.  Вихователь Андрух А.Ю.в цьому році  вступає  до Київського національного університету ім.. М.П.Драгоманова . У поточному році атестовано  вихователя  Федорову Є.В.. якій за результатами атестації    присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

За наслідками атестації попередніх років педагоги дошкільного навчального закладу мають такі кваліфікаційні категорії:

спеціаліст вищої категорії – 2,  спеціаліст другої категорії – 1,вихователь-методист – 1, старший вихователь – 1.

 Підвищенню професійної компетентності педагогів та результативності навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку сприяє активна участь педагогів дошкільного закладу в методичних заходах  району..

Педагоги  відвідували та приймали участь в засіданнях методичних об’єднань вихователів та музичних керівників району.

   Організація навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі здійснюється згідно з Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту». «Про охорону дитинства», власним Статутом, затвердженим наказом Управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради від 12.11.2009р. № 487. Зареєстровано державним реєстром 24.09.2009р. номер запису 055813 серія А-01 та іншими правовими актами.

   У 2016-2017 навчальному році дошкільний навчальний заклад працював за комплексною освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки, програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), впроваджувалася програма виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», розділи «Граючись, зростаємо», «Чарівні фарби і талановиті пальчики» «Прилучаємось до музичної скарбниці»

    Діяльність педагогічного колективу була спрямована на виконання поставлених пріоритетних завдань:

- забезпечення  систематичного підходу  до охорони та збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку шляхом створення безпечного розвиваючого середовища та налагодження системи роботи з безпеки життєдіяльності з   батьками;

 - створення  сприятливих умов для становлення соціально-морального розвитку дитини;

 - удосконалення роботи щодо громадянсько-патріотичного виховання дошкільників, соціалізації дітей у дошкільному закладі та родині, комунікативно-мовленнєвого  розвитку,  економічній обізнаності.

    Реалізація завдань річного плану підпорядковувалася завданням Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), інваріантній його складовій.

   З метою виконання вимог варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти у дошкільному навчальному закладі працювали гуртки:  англійської мови за програмою Т.Шкваріної «Англійська мова для дітей дошкільного віку», хореографії за програмою А.С.Шевчук «Дитяча хореографія». Гурток англійської мови вела досвідчений педагог

Стінська В.С. Англійська мова вивчалась через особисту діяльність дітей на заняттях гуртка.  Кожне заняття будувалося як ігрове спілкування педагога і дітей.    

  Професійному зростанню педагогічних працівників, самовдосконаленню, розвитку творчої ініціативи  сприяло відвідування районних методичних об’єднань, школи передового педагогічного досвіду, самоосвіта, сприятлива атмосфера в дошкільному навчальному закладі.

  Індивідуальні форми методичної роботи  з педагогічними кадрами включали наставництво, консультування, взаємовідвідування занять, самоосвіту педагогів.

    Робота в дошкільному закладі проводилася згідно з річним планом. Було заплановано та проведено чотири засідання педагогічної ради  на яких розглядалися питання:  «Пріоритетні завдання 2016-2017 навчального року»,

«Первинний економічний досвід – необхідна умова й результат економічної соціалізації та виховання дітей», «Соціально-моральний розвиток дітей дошкільного віку як складова життєвої компетентності», «Підведемо підсумки роботи. Аналіз навчально-виховного процесу дошкільного навчального закладу за 2016-2017 навч. рік».   Використовувалися як традиційні так інтерактивні форми роботи   ( ділова гра, творчі завдання, диспут)

      

   Традиційним стало проведення педагогічних годин. Саме вони дають можливість своєчасно вирішувати завдання, що виникають в процесі роботи. Протягом року в тематику педагогічних годин включались опрацювання нормативно-правових документів, огляд публікацій та науково-методичної літератури, заслуховувалася інформація про результати діагностичного обстеження знань дітей, результати оглядів-конкурсів, а також  інформація:

 Організація занять із морального виховання. Робота з музичного виховання в дошкільному навчальному закладі. Формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми. Національно-патріотичне виховання дітей. Мовленнєвий розвиток дітей раннього та дошкільного віку.

   Ефективному росту фахової майстерності сприяють різні форми методичної роботи.

   Однією з них є проведення семінарів-практикумів. На проблемному семінарі « Соціально-моральний розвиток – основна сфера особистого зростання дошкільника»  висвітлювалися питання з формування соціальної компетентності  дошкільника, як необхідної умови сучасної дошкільної освіти; розглядались методи та прийоми її формування,новітні технології.

 Семінар-практикум  з теми « Формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку» складався з двох блоків: теоретичний та практичний. На занятті практичного блока розглядалися питання: провідні методи виховання мовленнєвої компетентності; вимоги до організації і проведення мовленнєвого заняття. На заняттях практичного блоку була надана консультація: «Створення умов для мовленнєвого самовираження дітей дошкільного віку» з переглядом фрагментів занять в старших та середній групі. Педагоги обмінялись досвідом: «Інтерактивні технології розвитку мовлення дітей дошкільного віку», а також   переглянули заняття:   «Слово до слова сложиться мова». З метою підвищення рівня компетентності вихователів з питання комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільників проведений семінар: «Гра – ефективний засіб формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку»    

Для вирішення   питання формування мовленнєвої компетентності  слід активізувати  театралізовану діяльність,  працювати над   створенням у всіх вікових групах розвивального середовища, яке спонукає дітей до активної театральної, мовленнєвої, пізнавальної діяльності.  Водночас, варто зауважити, що педагоги мало увагу приділяють запровадженню активних форм навчання та впровадженню новітніх технологій: моделюванню ситуацій, проектній діяльності , недостатня кількість вправ щодо покращення мовленнєвої виразності у дітей.

 Протягом навчального року проведено консультації, а саме:

 «Формування безпечної поведінки дітей з раннього віку», «Формування українського мовлення з урахуванням принципу індивідуального диференційованого підходу»,  «Музика в повсякденному житті дитини», «методичні рекомендації та вимоги до підготовки та проведення занять з мовленнєвого спілкування», «Учимось уникати конфліктних ситуацій у роботі з батьками», «Фольклорні скарби українського народу – шлях до розвитку».

 На занятті школи педагогічної майстерності недостатньо опрацьоване питання: «Організація пошуково-дослідницької діяльності». Приділити увагу оформленню куточків пошуково-дослідницької діяльності  та плануванню   Не проведено заняття майстер-класу «Експериментування з різними матеріалами» (вихователь, яка відповідала за проведення заняття  звільнилася). Дане заняття майстер-класу слід внести в річний план    наступного навчального року.                                                                                                                                                           

    Практичним психологом проведено тренінг: «Способи виходу з конфліктних ситуацій» у роботі з родиною».

    Протягом навчального року в закладі проведено ряд тематичних тижнів: Тиждень знань з основ « Безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку» (вересень, травень), тиждень за тематикою: «Місто рідне, Дніпро» , « Казка розуму навчає»,  « Моя рідна мова», «Україна -  моя Батьківщина»,

  Проведені святкові ранки, розваги: День знань, День іменинника,

«  Осінь – чарівниця ходить нашим краєм», «В гостях у ялинки», «Віночок Різдвяних свят», «Мама моя рідна, матусенько рідна», «Весна прийшла нам радість принесла»,  «Прощай, садочок, наш веселий» та спортивні свята: «Якщо хочеш буди здоровим», « «Сміливі козачата», «Веселі старти».

Проведені конкурси для вихователів: «Огляд-конкурс стану підготовки груп дошкільного навчального закладу до нового навчального року», « Огляд-конкурс куточків по народознавству». Серед батьків проведено конкурс: «Найкраща годівничка»

 Але слід звернути увагу на створення розвивального  життєвого простору в групах, а саме небхідно поповнити      предметно-ігрове середовище   новими сюжетно-рольовими,  настільно-друкованими іграми, посібниками;  дооформити куточки пошуково-дослідницької діяльності.  

 

Але ще необхідно приділити увагу роботі по удосконаленню створення розвивального предметно-ігрового середовища, на продовження педагогами підвищення рівня творчого потенціалу, використання інноваційних технологій у роботі з дітьми.

    Згідно з листами МОН України  від 17.08.2005 р. № 1/9-431 «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 04.10.2007 р. №1/9 – 583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади, від 17.12.2008 р. № 1/9 – 811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» було проведено     аналіз мікрорайону (особлива увага приділяється дітям п’ятирічного віку).

 

  Головним пріоритетом у практиці роботи дошкільного закладу стала співпраця з родиною, активне залучення батьків до життя групи та дошкільного закладу. Окремою ланкою методичної роботи є організація взаємодії з родинами вихованців. Педагоги закладу, методист, практичний психолог постійно планували та проводили консультації для батьків, надавали інформаційний матеріал на актуальні теми, запрошували батьків до закладу на спільні заходи.  Кожного місяця батьки запрошувались на батьківський всеобуч, на якому розглядались питання: «Особливості виховання патріотизму у дітей дошкільного віку» (Відеоперегляд фрагментів занять), «Приклад батьків у вихованні дитини Тестування «Чи вмієте Ви виховувати дитину» , «Як вберегти дитину від поганих вчинків. (Аналіз та обговорення ситуацій», «Роль батьків у розвитку мовлення дітей».

 Проведено загальні батьківські збори: « Дитина – дзеркало родини; як у краплині води відбивається сонце, так у дітях відбивається моральна чистота матері і батька». Метою   було спонукати батьків до об’єднання зусиль із педагогами для досягнення позитивних результатів у вихованні і розвитку дитини. « Трудове виховання та соціально-моральний розвиток дітей дошкільного віку».

Спільна та чітка робота із загальними, груповими батьківськими комітетами дала можливість  значно покращити матеріально-технічну базу закладу.    

За батьківські кошти:

 Заміна кранів теплої та холодної води -3800 грн

Лампа двірного освітлення – 135 грн

Заміна вимикачів та кабелю  у підвалі – 150 грн

Ремонт системи опалення групи № 6 -

 Ремонт  коридору   - 230 грн

  Ремонт туалету      - 3800 грн

 Ремонт теплопостачання – 780 грн      

 Заправка катріджа – 100 грн       

  Стінка для спортивного обладнання -  3400 грн.    

  Прапорці           -         200 грн     

  Каструля для харчоблоку -  500 грн.   

  Вапно -          200 грн.                    

  Файли      -   100 грн.                    

 Папір для друку         -        280 грн.    

  Посібники для медисного кабінетьа     -  613 грн.                      

 Фарба       -                1900 грн.     

 Миючі засоба    -         2000 грн

 

    Результати обстеження рівня розвитку вихованців закладу за минулий навчальний рік свідчать, що педагогічний колектив на достатньому рівні виконує завдання, висунуті Державною програмою та нормативними документами. Прослідковується позитивна динаміка: зменшення кількості дітей з низьким рівнем розвитку на  10 % та збільшення кількості дітей, які мають достатній і високий рівні розвитку в середньому на 23 %.  

Педагогічнм закладом підготовлено 25 випуксників. З них з високим рівнем підготовки 6 дітей, достатнім 10 , середнім  9.  Немає жодної дитини, яка б не засвоїла програму.

 Діти всі комунікабельні, вільно спілкуються з дорослими, у них сформована мотиваційна готовність до школи. добре розвинене мислення. Випускники оперують поняттями «буква», «звук», »слово», »речення», непогано роблять звуковий аналіз слів, проявляють інтерес до книги, зацікавлені навчитись читати.

 

 

Рівень засвоєння програмових вимог дітьми садових груп.

групи

Освітні лінії

Особи

стість дитини

Дитина в соціумі

Дитина в природ

ному довкіллі

Дитина в світі кульури

Гра дитини

Дитина в сенсорнопізнавальному просторі

Мовлення дитини

 № 6

молодша

32/94%

33/97%

30/85,3%

33/97%

34/100%

30/85,3%

29/85,4%

№ 2

середня

30/90%

31/93,9%

32/93%

31/93,9%

31/93,9%

31/93,9%

31/93,9%

№ 3

старша

27/100%

27/100%

27/100%

27/100%

27/100%

27/100%

27/100%

№ 5

старша

20/100%

20/98%

20/98%

20/99,1%

20/98%

20/98,5%

20/100%

                       

 

 Однак  виявлені певні недоліки,  над якими необхідно працювати, а саме:  

 • здійснювати логіко – математичний розвиток   реалізуючи всі лінії розвитку Базового компонента;  
 • продумувати форми організації занять, спираючись на набуті дітьми уміння та знання;
 • урізноманітнювати методи та прийоми мовленнєвої активності дітей  під час  час різних видів діяльності.
 •  удосконаювати технічні навички з зображувальної діяльності;.
 • формувати знання щодо власної безпеки

  У групах створено сприятливі умови для успішного і комфортного розвитку кожної дитини, збереження її психічного і фізичного здоров’я. Це складна справа, яка потребує від вихователів та батьків не тільки знань і бажань, але й матеріальних ресурсів, яких,   не завжди   вистачає. Але багато зроблено.  Дошкільний заклад став більш сучасним. Це відчувається у підборі кольорів і в оформлені стендів. Приймальні стали місцем зустрічі батьків, дітей та вихователів.  Оосблива увага  приділялась створенню  розвивального середовища.

    Аналіз роботи вихователів та діяльність дітей свідчать про те, що більшість вихователів закладу володіють ефективними засобами впливу на дітей, забезпечують розвивальний характер навчання, високий рівень розумової активності, формування стійких навичок, умінь і знань.

   Утім, потребує удосконалення зміст конструктивного спілкування вихователів з педагогами початкової  школи з питань наступності в підходах до розвитку, виховання та навчання дітей.

   Завданнями вдосконалення роботи по підготовці дітей до шкільного навчання на наступний період є: формування адекватної самооцінки, розвиток активного мовленнєвого словника, розвиток емоційно-вольової сфери, розвиток дрібної моторики.

    Адміністративно – господарська діяльність у дошкільному навчальному закладі здійнювалися згідно з річним планом. З метою забезпечення стабільної роботи закладу розроблено спеціальні заходи, а контроль за їх виконанням здійснювався адміністрацією та батьківським комітетом.

Дошкільний навчальний заклад має медичний кабінет, ізолятор для  дітей з інфекційними захворюваннями. Їх обладнання в основному відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечує  медична сестра  Замота Л.В.  

 Особливу увагу протягом навчального року колектив дошкільного навчального закладу приділяв формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Дитину оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів,     підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.      

   Робота психологічної служби у дошкільного закладі здійснювалася протягом навчального року відповідно до головних завдань та методичної мети. Робота практичного психолога проводилася за 3-ма напрямками

 1. Адаптація дітей до умов ДНЗ.
 2. Соціально-психологічна готовність дитини до школи.
 3. Рівень розвитку дітей.

   Під час вивчення стану соціально-психологічної готовності дітей до школи практичним психологом були використані такі методики:

 • спостереження;
 • анкетування;
 • бесіди;
 • консультації;
 • вивчення взаємовідносин у колективі однолітків;

     Узагальнюючи результати роботи психологічної служби дошкільного навчального закладу, можна зробити висновок, що психологічне забезпечення відповідає належному рівню. Але поряд з цим необхідно звернути увагу на систематичність, планомірність, удосконалення корекційної роботи, розвиток творчих здібностей дітей та аналіз нервово-психічного розвитку дітей раннього віку.

 

   В групах створено сприятливі умови для успішного і комфортного розвитку кожної дитини, збереження її психічного і фізичного здоров’я. Це складна справа, яка потребує від вихователів та батьків не тільки знань і бажань, але й матеріальних ресурсів, яких, як завжди не вистачає. Але багато зроблено. Дитячий садок став більш сучасним. Це відчувається у підборі кольорів і в оформлені стендів. Приймальні стали місцем зустрічі батьків, дітей та вихователів. Приділялась увага створенню предметно-розвивального середовища.

  Це велика заслуга:  педагогів, всього колективу дитячого садка, а також, без сумніву, вас, батьків, які завжди і в усьому нас підтримували. Надавали свої поради,  прислухалися до наших зауважень, побажань і , звичайно, ж те розвивальне середовище, яке створювали у своїх групах, допомагали у інтер’єрі групових приміщень, були завжди нашими спонсорами – дало позитивні плоди для наших з вами дітей.  

    Адміністрація дошкільного навчального закладу дякує батьків за допомогу та підтримку в організації обладнання навчально-виховного процесу. За бюджетні, депутатські та батьківські кошти придбано та виконано:

 Ремонт труб водопостачання гарячої води - 300грн

 Заміна труб системи опалення в гр. № 3     - 1300 грн

  Виготовлення хвіртки – 1000 грн        

 Заправка катріджа – 100 грн       

 Підписка на методичні видання    - 5200 грн.          

 Меблі        -       40,620грн.         (депутатські)       

 Заправка вогнегасників       -  400 грн.   

 Промивка системи опалення         - 700 грн.             

 Меню, табеля , канцтовари - 200 грн.             

 Клеймування вагів      -       375 грн.     

 Медикаменти     - 720 грн.             

 Лопати для снігу                  -       210 грн.     

 Підписка на методичні видання    -1330 грн.  

 Папір листовий -       240 грн.     

 Фарба       -                2850 грн.   

 Перехід на послуги оператора "Тriolan"        - 2700 грн.          

 Миючі засоба    -                 3460 грн.  

  Пральна мишинка     -   9090 грн

 Водонагрівач на харчоблок – 1420 грн

Принтер    - 3283 грн            

Облучатель ОББ36 – 1231  грн

Стілець дитячий – 2583 грн

Картина «Україна вишивана» - 260 грн

Гуцульські костюми – 180 грн

Криниця, вітрячок (для оформлення музикальної зали) – 300 грн 

 Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. №298/227. За цей навчальний рік за результатами перевірок СЕС грубих порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено.

Діяльність адміністрації спрямована на дотримання всіма учасниками навчально-виховного процесу правил і норм безпечної поведінки.

За звітній період випадків травмування дітей не зафіксовано.

   Проаналізувавши роботу педагогічного колективу дошкільного навчального закладу  за 2016/2017 навчальний рік, вважаємо її задовільною завдяки злагодженій роботі всього колективу, педагогічній майстерності і педагогічному такту у спілкуванні з батьками. Таким чином, обстеження загального рівня знань дітей, анкетування батьків, педагогів, аналіз методичної роботи за минулий рік показали, що обрані форми та методи навчально — виховної роботи,  дали позитивний результат та вплинули на осучаснення змісту роботи дошкільного закладу.

 

Однак, форми і методи роботи потребують вдосконалення, систематичності та подальшого осучаснення для більш ефективного впливу на результативність роботи

 

   Плануючи роботу педагогічного колективу на новий 2016/2017 н.р.

вважаємо за доцільне:  

- формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду;

 

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

 

   На 2017-2018 навчальний рік педагогічний колектив ставить перед собою такі пріоритетні завдання:

- забезпечення  систематичного підходу  до охорони та збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку шляхом створення безпечного розвиваючого середовища та налагодження системи роботи з безпеки життєдіяльності з   батьками;

 - створення  сприятливих умов для становлення соціально-морального розвитку дитини;

 - удосконалення роботи щодо громадянсько-патріотичного виховання дошкільників, соціалізації дітей у дошкільному закладі та родині, комунікативно-мовленнєвого  розвитку,  економічній обізнаності.