Індустріальний район. Дитячий садок № 69

 

Звіт перед батьківською громадськістю

ЗВІТ
завідувача  КЗО «ДНЗ №69» 
перед батьками та громадськістю
2012 - 2013 навч. рік.

Комунальний заклад освіти, дошкільний навчальний заклад № 69 «Волошка» знаходиться за адресою: вул..Калинова, 112 – заклад освіти і виховання дітей віком від  2 до 6 років, який задовольняє потреби дітей у догляді, вихованні і зміцненні їхнього здоров’я.  Свою діяльність  здійснює відповідно до Статуту та колективного договору.

Режим роботи – 10год.30 хв. , з 7.00. до 17.30 . (чергова група до 19.00.).

Станом на 31 травня в садочку перебувало 135 дітей.

У 2012 -2013 році укомплектовано 5 вікових груп: 2 групи для дітей раннього віку, 1 група молодшого дошкільного віку, 1група середнього дошкільного віку 1

 1 група старшого дошкільного віку. 

Контингент батьків соціально благополучний, переважають діти із сімей робочих, підприємців, службовців, не працюючих.

Кадрами дошкільний заклад укомплектовано на 80%, згідно штатного розпису.

В дитячому садку працює 23 працівника: 11 молодшого обслуговуючого персоналу, 1 медичний працівник, 10 – педагогів, у тому числі: вихователь-методист, практичний психолог, музикальний керівник. З них 3 педагоги мають  вищу освіту. Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями такий: вища категорія та звання старший вихователь -  1 ос.. вихователь-методист – 1 ос.

    Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об’єднань  вихователів району.

   Щороку згідно з графіком     педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників.

    Адміністрація створює оптимальні умови для постійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного.

     Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дитячого закладу обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. Постійно функціонує: музична зала, працюють кабінети: медичний, методичний, всі технологічні та побутові приміщення. Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів  дітей і відповідає їх віковим особливостям.

   Зміст методичної роботи в закладі будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів та програм, новинок психолого-педагогічної літератури.

Навчально-виховна робота планувалася і проводилася за вимогами нової редакції Базового компонента дошкільної освіти, Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» . Окрім базової програми, в дошкільному закладі впроваджуються парціальні   програми, за якими реалізуються освітні завдання інваріантної частини навчального плану: «Англійська мова для дітей дошкільного віку» Т.М.Шкваріної та програма  розвитку дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Парціальні програми розширюють та поглиблюють можливості розвитку особистості дитини та реалізують пріоритетні напрямки діяльності дошкільного закладу . В цьому році  велася робота  гуртків: англійської мови та нетрадиційного малювання.

      У 2012 – 2013 навчальному  році  робота в закладі була сконцентрована навколо пріоритетних завдань педагогічного колективу:

- реалізуючи вимоги нової редакції Базового компонента надавати пріоритет розвитку креативної особистості, створюючи умови для прояву творчих здібностей кожної дитини.

-  сприяти особистісному розвитку кожної дитини, формуванню життєздатної, творчої людини згідно програми «Впевнений старт»

- підвищення психолого-педагогічної компетентності батьків з питання виховання і розвитку дитини та підготовки 5-річок до шкільного життя.

- формування навичок здорового способу життя у дітей шляхом використання здоров’язберігаючих технологій.

    На базі дошкільного закладу було проведено методичне об’єднання для музикальних керівників району, які дали позитивну оцінку щодо його проведення.

   Дошкільний заклад   відвідали з метою обміну  досвідом роботи слухачі курсів підвищення кваліфікації при ДОІППО.

 

    Робота в дошкільному закладі проводилась згідно річного плану. Було заплановано та проведено чотири засідання педагогічної ради  на яких розглядалися питання: «Пріоритетні завдання 2012 -2013 навчального року». «Креативність особистості як підсумок розвитку творчих здібностей дітей», «Здоров’я кожної дитини – наша головна мета», «Підведемо підсумок роботи»

Традиційним стало проведення педагогічних годин. Саме вони дають можливість своєчасно вирішувати завдання, що виникають в процесі роботи. Протягом року в тематику педагогічних годин включались опрацювання нормативно-правових документів, огляд публікацій та науково-методичної літератури, а також питання: «Обов’язкова дошкільна освіта – з п’яти років», «Предметне розвивальне середовище як чинник всебічного розвитку дитини», « Казка як складова освітнього процесу », «Фізкультурна і валеологічна робота з дітьми», «Програма «Впевнений старт» як орієнтир формування готовності до школи «, «Емоційний розвиток дітей дошкільного віку». Проведенні педагогічні тренінги: «Дошкільна освіта як синкретичний вид мистецтва», «Вихователь - режисер дитячого театру».

   Ефективному росту фахової майстерності сприяють різні форми методичної роботи.

  Однією з них є проведення семінарів-практикумів. На семінарі: «Реалізація завдань інваріантної складової Базового компонента» було проаналізовано реалізацію освітніх ліній Базового компонента та забезпечення умов для особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних, фізичних та психічних особливостей. Метою проблемного семінару: «Формування навичок здорового способу життя та знаходження шляхів практичного застосування знань про здоровий спосіб життя в роботі з дошкільнятами» було привернути увагу вихователі до проблеми формування навичок здорового способу життя., визначити залежність здоров’я від способу життя людини, знайти шляхи практичного застосування знань про  здоровий спосіб життя. 

    Основним завданням нашого колективу було і залишається виховання у дітей. батьків та кожного із нас усвідомленого ставлення до необхідності вести здоровий спосіб життя для зміцнення власного здоров’я та можливості реалізовувати кожною дитиною свого природного фізичного потенціалу. Проводиться така фізкультурно-оздоровча робота: ранкова гімнастика, фізкультурні заняття, фізкультхвилинки під час навчального процесу, фізкультурні паузи, гімнастика  пробудження, за гартувальні процедури, рухливі ігри

    На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» ст..7,18 та з метою залучення дітей до дошкільної освіти, педколективом проведений облік дітей за мікрорайоном. Результати цьогорічного обліку показами повне охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільними закладами. Завершується навчальний рік. В комплексі з іншими навчально-виховними моментами вихователями здійснюється валеологічне, екологічне,правове, народознавче, логіко-математичне виховання дошкільників, особлива увага приділяється зв’язного діалогічного мовлення, розвитку креативності дітей. В кожній групі проведені підсумкові заняття по виявленню рівня засвоєння дітьми програмових  вимог з усіх розділів програми.

Моніторинг рівня засвоєння вимог базової програми дітьми всіх вікових груп э головним показником роботи вихователів та колективу загалом. За результатами діагностики дошкільників із засвоєння програми «Я у Світі» можна зробити висновок, що протягом року загальний рівень компетентності дітей постійно зростає та на кінець року спостерігаються найбільш  високі результати, що відображаються у значному збільшенні кількості дітей, які мають високий та достатній рівень компетентності.

    Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є

 Виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіхів, правильно будувати своє життя.  З метою вивчення стану готовності дітей до школи практичним психологом були обстежені діти старшої групи. За результатами обстеження можна зробити висновок, що   діти старшої групи готові до майбутнього навчання       

  До школи випущено 27  дітей. З них з високим рівнем підготовки 3 дітей, достатнім 7 , середнім 17 , немає жодної дитини, яка б не засвоїла програму. Дошкільники всі комунікабельні, вільно спілкуються з дорослими, у них сформована мотиваційна готовність до школи. добре розвинене мислення. Випускники оперують поняттями «буква», «звук», »слово», »речення», непогано роблять звуковий аналіз слів, проявляють інтерес до книги, зацікавлені навчитись читати.

     В групах створено сприятливі умови для успішного і комфортного розвитку кожної дитини, збереження її психічного і фізичного здоров’я. Це складна справа, яка потребує від вихователів та батьків не тільки знань і бажань, але й матеріальних ресурсів, яких, як завжди не вистачає. Але багато зроблено. Дитячий садок став більш сучасним. Це відчувається у підборі кольорів і в оформлені стендів. Приймальні стали місцем зустрічі батьків, дітей та вихователів. Приділялась увага створенню предметно-розвивального середовища.

   24 травня пройшов випускний ранок у старшій групі. На високому професійному рівні  діти демонстрували свої знання, уміння та навички, які вони здобули протягом всього періоду перебування їх у дошкільному закладі. Це велика заслуга:  педагогів, всього колективу дитячого садка, а також, без сумніву, вас, батьків, які завжди і в усьому нас підтримували. Надавали свої поради,  прислухалися до наших зауважень, побажань і , звичайно, ж те розвивальне середовище, яке створювали у своїх групах, допомогали у інтер’єрі групових приміщень, були завжди нашими спонсорами – дало позитивні плоди для наших з вами дітей. Велика та щира вам подяка, дорогі батьки, від усього нашого колективу.

Головним пріоритетом у практиці роботи дошкільного закладу стала співпраця з родиною, активне залучення батьків до життя групи та дошкільного закладу. В ДНЗ працював клуб для батьків, на якому під керівництвом практичного психолога розглядались актуальні питання розвитку дітей.  Щомісяця батьки запрошувались на батьківський всеобуч, на якому розглядались питання: «Адаптація малюків чи бути батькам в групі», «Ростити паростки добра», «Створення емоційного комфорту для дітей у дошкільному закладі та сім’ї», «Як охороняти та зміцнювати здоров’я дитини», «Попередження насильства, жорстокості в сім’ї та в дитячому колективі»

 

    Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу здійснюється згідно кошторису. Формується наш кошторис із фінансових асигнувань, що надходять із: місцевого бюджету, батьківських коштів за харчування  дітей, благодійний та спонсорських надходжень. Всі кошти спрямовані на забезпечення життєдіяльності дитячого закладу (тобто на комунальні платежі, заробітну плату працівників, харчування дітей та створення комфортних умов для перебування дітей в садочку.

Адміністрація дошкільного закладу дякує Вам, шановні батьки, за допомогу та підтримку в організації обладнання навчально-виховного процесу наших дітей.  

 

 За батьківські кошти придбано:

-  вікна - 7 000 грн

-  лінолеум - 2500 грн

-  кварцеві лампи - 500 грн

-  посуд - 700 грн

-  музикальний центр – 5 000 грн

-  водонагрівач – 500 грн

-  предмети, матеріали, обладнання та інвентар, канцтовари – 600 грн

-  миючі та дезінфікуючі засоби 2 300 грн

-  сантехнічні вироби – 5 800 грн

-  холодильники – 900 грн

 - ігрові куточки – 750 грн, 1450 грн

-  дитячі костюми – 800 грн

- відремонтовано пральню, теплопостачання та холодне водопостачання, обладнання на харчоблоку та пральні.

  

 Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. №298/227. За цей навчальний рік за результатами перевірок СЕС грубих порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено.

Діяльність адміністрації спрямована на дотримання всіма учасниками навчально-виховного процесу правил і норм безпечної поведінки.

За звітній період випадків травмування дітей не зафіксовано.