КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ( ЯСЛА-САДОК) № 69 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


запам'ятати

 

Нормативно - правова документація

Організація освітнього процесу в КЗДО № 69 ДМР спрямована на реалізацію основних завдань закладу освіти та здійснюється відповідно до:

Закон України «Про освіту»     

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Закон України «Про дошкільну освіту»   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text

Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція)

https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-v-ukrayini

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад» (зі змінами)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-п#Text

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0520-15#Text

Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text

Конституція України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text

Наказ МОН № 619 від 22.05.2023  " Про затвердження програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо організації безпечного освітнього процесу в закладах дошкільної освіти"

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-programi-pidvishennya-kvalifikaciyi-pedagogichnih-pracivnikiv-shodo-organizaciyi-bezpechnogo-osvitnogo-prostoru-v-zakladi-doshkilnoyi-osviti

Розпорядження КМУ від 19.05.2021 № 474-р " Про схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2021-р#Text

Лист від 27.07.2022 № 1/8504-22 " Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році"

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-okremi-pitannya-diyalnosti-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-u-20222023-navchalnomu-roci

Лист від 07.07.2021 № 1/9-344 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»

https://mon.gov.ua/ua/npa/planuvannya-roboti-zakladu-doshkilnoyi-osviti-na-rik

Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234 

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16#Text

Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#TextР

Статут закладу