КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ( ЯСЛА-САДОК) № 69 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


запам'ятати

 

Звіт перед батьківською громадськістю

 

ЗВІТ за 2022-2023 н.р.

щодо організації освітньої роботи в умовах дистанційної форми навчання

директора  КЗДО № 69 ДМР  Ірини СВЯТЕЦЬ

 

За звітній період заклад дошкільної освіти працював у дистанційній формі навчання. Пріоритетними питаннями цього періоду стали створення безпечного, комфортного середовища, налагодження тісної комунікації між усіма учасниками освітнього процесу, оволодіння педагогами технологіями дистанційного навчання.

Організація роботи з кадрами

З метою підвищення інформаційної компетентності, педагогічні працівники закладу дошкільної освіти:

- прийняли активну участь в освітній толоці «#Дошкілля-Education-weeks», організованою «ЦПР «Освітня траєкторія» ДМР для оволодіння навичками роботи на освітніх платформах, інтегрування до соціальних мереж, в результаті чого отримали відповідні сертифікати;

- пройшли вебінар та отримали сертифікати «Готовність дитини старшого дошкільного віку до навчання в умовах реформування української школи»;

- пройшли вебінар « Професійна компетентність вихователів ЗДО в контексті воєнного часу»;

- працювали над питаннями психологічної допомоги учасникам освітнього процесу в умовах воєнного стану;

- відпрацювали навички та отримали свідоцтва надання першої домедичної допомоги з волонтерською україно-американською групою UK – MED;

- пройшли навчання із вибухонебезпечними предметами та отримали відповідні сертифікати;

- відвідували мовний клуб « Прокачай українську».

Відповідно до Річного плану роботи КЗДО №69 ДМР, з метою підвищення якості дошкільної освіти з педагогічним колективом були проведені наступні форми роботи:

 - педагогічні ради: «Розвиток соціально-морального потенціалу дошкільників»; «Використання нових форм онлайн-комунікацій при організації освітнього процесу в умовах правового режиму воєнного стану під час дистанційного навчання»; круглий стіл: «Освітньо-ігрові технології, як засіб пізнавального розвитку дошкільника»; «Самореалізація особистості».

- педагогічні години: тренінг лабораторія «Формування дітей бережливого ставлення до свого здоров’я. Профілактика травматизму»; методичний порадник: «Морально-етичне виховання, основа соціалізації дитини»; «Виховання патріотично налаштованої особистості дошкільника. Впровадження ідей Василя Сухомлинського»; «Дистанційні заняття з дошкільниками: дев’ять нових ідей».

- семінари: «Впровадження здоров’язберігаючих технологій в освітній процес ЗДО»; «Формування мовленнєвої компетентності згідно вимог БК» ; «Місток порозуміння і довіри між батьками та закладом».

- консультації: «Як організувати проведення тематичного заняття згідно сталого розвитку»; « Методичні засади альтернативної програми  STREAM – освіта»; «Формування компетентності дитини дошкільного віку в різних видах діяльності». Проводились батьківські збори на теми: « Без сім’ї немає щастя на землі»; круглий стіл: « Виховання дітей чуйності та доброти».

З метою підвищення рівня професійної компетентності атестувалося 3 педагога.

Організація освітньої діяльності у формі дистанційного навчання

Відповідно до Методичних рекомендацій про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році вихователем-методистом складено розклад організованої діяльності, згідно якого вихователі груп раннього віку планують та проводять заняття асинхронно, а вихователі груп дошкільного віку – синхронно (двічі на тиждень). Всі заняття проводяться на освітній платформі ZOOM, Classroom, дотримуючись гранично допустимого навантаження на тиждень та умов Санітарного регламенту. Педагоги розміщують посилання для батьків на корисні та цікаві джерела з пізнавальної, рухової, театральної діяльності. Всього залучено до дистанційного навчання 90 дітей. За кордоном перебувають 14 дітей. З них відвідуються он-лайн заняття 9 дітей.

Всі педагоги розробляють перспективний план роботи на місяць, який містить активні посилання на різні види діяльності та блочно-тематичну структуру, охоплюючи першу та другу половину дня. Щодня вихователі викладають відеоматеріал занять та інші форми роботи з дітьми та батьками в YouTube канал закладу та платформу Classroom, що контролюється постійно, моніторяться  заняття (он-лайн). Щотижня складається звіт педагогами стосовно виконання запланованих форм освітньої діяльності з дітьми та батьками, підвищення власної фахової майстерності.

Для контролю за роботою педагогів закладу освіти адміністрацією розроблено схематичні циклограми за різними аспектами навчання, а саме: вивчення забезпеченості та наявності умов для дистанційного навчання; лист спостереження та оцінки переглянутих заходів вихователя; стан планування роботи з батьками; стан зворотнього зв’язку з батьками та дітьми.

Організація роботи з батьками (зворотній зв’язок)

Спілкування з батьками здійснюється через соціальні мережі Viber, сторінка закладу на Facebook, YouTube канал закладу, Telegram, освітню платформу Classroom. На них розміщуються анкети, пам’ятки, рекомендації, різноманітні посилання щодо розвитку дітей (казки, загадки, руханки, спостереження за явищами природи, досліди, правила безпечної поведінки, дидактичні ігри тощо). На сайті закладу освіти в розділі «Сторінка батьків» батьки можуть переглянути цікаву та корисну для них інформацію(Правила безпечної поведінки під час воєнного стану, Як поводитися під час повітряної тривоги, Що покласти в «тривожний» рюкзак тощо). Після перегляду відеоматеріалів занять, батьками надсилаються фото та відеозвіти.

 

Наразі у закладі розпочалися ремонтні роботи по будівництву найпростішого укриття на 150 осіб.