КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ( ЯСЛА-САДОК) №69 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Методична робота

        Шановні колеги!

Сьогодні ми з вами поговоримо про народну педагогіку.

 Видатні педагоги завжди віддавали належне народним традиціям виховання і навчання.  Так, Василь Сухомлинський називав народ вічним джерелом педагогічної мудрості, а Костянтин Ушинський вважав, що виховання не треба вигадувати, бо воно живе і удосконалюється в народі, відколи світ є світом.

Перед нами педагогами «!дошкільнятами» стоїть найголовніше питання – як навчити дітей життєвої мудрості, не нашкодивши їхнім тендітним душам?

Як виховати їх розумними, упевненими в собі, творчими, чесними, кмітливими, працьовитими і добрими.

Як розкрити найголовніше, що є в їхній природі?

Ці питання здавна постають перед батьками й педагогами, спонукаючи їх до наполегливих пошуків ефективних щляхів навчання й виховання. Досвід традицій виховання, який побутував в українській культурі викристалізувався у справжню перлину – народну педагогіку.

Народна педагогіка є невід’ємною складовою духовної культури будь-якого народу, адже це сукупність духовної культури будь-якого народу, адже це сукупність перевірених життям методів виховання і навчання, заснованих на ідеях, знаннях і досвіді багатьох поколінь. Мета  народної педагогіки – сформувати людину освічену, культурну, обізнану в історії свого народу.

Завдання народної педагогіки відображені у фольклорі: казках, легендах, прислів’ях, загадках, піснях, іграх. Танцях, прикладному мистецтві, обрядах тощо.

 Народна педагогіка – це не давня система, а своєрідний «живий підручник» навчання й виховання, який люди зберігають в генетичній пам’яяті та постійно використовують. Тому перед нами стоїть завдання доповнити, удосконалити здобутки народної педагогіки і передати їх наступним поколінням.

Педагоги! Застосовуйте принципи народної  педагогіки, збагачені та втілені у творчій спадщині вітчизняних педагогів, насамперед Василя Сухомлинського. Який вважав, що всі людські чесноти в змозі формувати через казку, Василь Сухомлинський наголошував, що без живої казки, що резонує у свідомості й почуттях людини,неможливо уявити дитячого мислення і мовлення. Сам він дуже любив казки, знав чимало народних, а ще  - створював власні. Діти люблять слухати казки,  а ще самі відчувають потребу складати власні казки та оповідання. Тож заохочуйте це прагнення, допомагайте дітям складати казки. Зараз діти з батьками вдома.

Дайте батькам завдання разом з дитиною скласти власну казку. Нехай вони її запишуть і коли дитини прийде до дитячого садка, розповість її вихователю та своїм одноліткам.

 

ГОВОРИМО ПРО ВАЖЛИВЕ.

ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ.


     Освіта для сталого розвитку тісно пов'язана із життям молодих людей та їхнім майбутнім, а отже має стати одним із пріоритетів держави і важливим педагогічним  завданням сучасності.

     Сталий розвиток - це такий розвиток, який дає змогу людям задовольняти власні потреби сьогодні, але не ставить під загрозу здатність   майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. Поняття сталого розвитку виражає доволі просту ідею: небхідно досягнути гармонії між людьми, з одного боку, і суспільством та природою - з другого. Тобто в майбутньому має сформуватися соціоприродна система, здатна розв'язувати сукупність протиріч, що виникають нині, а саме між:

* між природою і суспільством;

* екологією і економікою;

* всередині суспільства між окремими групами населення тощо;

* розвиненими країнами і тими, що розвиваються;

* сучаснми і майбутніми поколіннями;

* багатими і будними;

* уже сформованими потребами людей і розумними потребами тощо.

 Тож поняття сталий розвиток можна розуміти як стратегію виживання і безперервного прогресу цивілізації та окремих країн в умовах збереження навколишнього середовища - насамперед, біосфери.

  У березні 2005 року Україна стала однією з 55 країн, які підписали документ ООН "Стратегія освіти для сталого розвитку". Ідучи в ногу зі світовим співтовариство, наша держава задекламувала свою орієнтацію на стратегію сталого розвитку. Основним завданням якого є формування моделей поведінки, звичок стилю життя, що відповідають потребам сталого розвитку людства. Це освіта не ПРО сталий розвиток,а  ДЛЯ сталого розвитку. Тож дітей необхідно вчити, щоб вони не лише ЗНАЛИ, а й мали звичку відповідно ДІЯТИ. Отже розвиток освіти для сталого розвитку потребує нових педагогічних підходів, нової педагогічної культури та мислення, нового педагогічного змісту.

Шановні колеги! Звертаю Вашу увагу на мету та завдання курсу.

Мета курсу полягає у сприянні формуванню у дошкільників мотивацій до дій і моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя.

Завданнями курсу є створення умов для:

* формування в дітей початкових учвлень про дії та поведінку, орієнтованих на сталий розвиток та необхідних для свідомого вибору способу власного життя;

* усвідомлення старшими дошкільниками необхідності збереження ресурсів планети та особистої причетності до майбутнього суспільства і природи;

* розвиток у дітей  звичок і моделей поведінки, що відповідають сталому розвитку. бажання діяти в цьому напрямку.

Пріоритетом освіти для сталого розвитку є не запам'ятовування фактичного матеріалу, а вироблення власногоставлення до ситуації і вміння пиймати рішення н основі розуміння інформації, бажання своїми справами допомогати планеті та іншим людям ставати кгращими.

 

 

 

 

 

Зразок написання плану дистанційної роботи для вихователів

КЗО ДНЗ № 69 ДМР

 

Затверджую:

В.о.завідувача КЗО ДНЗ № 69 ДМР

_____________ Святець І.Л.

 

ПЛАН

ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ

                                    вихователя ______________

                                    на період карантину

                                    з 30.03.до закінчення карантину

 

Дата

 Зміст роботи

Години

Форма

 відображення

Примітка

30.03

Написання плану індивідуальної роботи на період карантину

 

План

на сайті

31.03.

Консультація для батьків «Що батьки повинні знати про корона вірус»

 

 

 

01.04.

Підготовка до роботи з дітьми в дистанційному режимі.

Заняття ( тема за вибором в-ля)

 

  

 

02.04.

Робота в дистанційному режимі

 Заняття з( указати тему)

Консультація для батьків: «Дотримання правил респіраторної гігієни»

 

 

 

Соціальні мережі

03.04.

Самоосвітня діяльність.

1.Опрацювати тему:Ейдетичні вправи як засіб розвитку пам’яті, мовлення, мислення дошкільника»

2. Підбір вправ та їх висвітлення

 

 зошит самоосвіти

 

06.04.

Робота в дистанційному режимі:

- Робимо ранкову зарядку разом з дітьми.

- Поради для батьків щодо проведення ранкової гімнастики.

Комплекс вправ ранкової гімнастики

 

 

 

07.04.

Самоосвітня діяльність.

-Ознайомлення з програмою «Дошкільнятам – освіту для сталого розвитку».    

Питання :Теоретичні засади парціальної програми  

-Виготовлення дидактичного матаріалу __________________

 

 

зошит самоосвіти

 

08.04

Підготовка до роботи з дітьми в дистанційному режимі.

Заняття( тема за вибором в-ля)

Робота з батьками в дистанційному режимі: Заучування з дітьми віршів, потішок, розповідання казок.

Зворотній зв’язок. Прослуховування вірша (казки, потішки виучених дітьми)

 

 

 

09.04.

Самоосвітня діяльність.

- Опрацювати тему: «Опорні схеми для вивчення віршів та складання розповідей.

- Поширити в вейбер-групі для батьків: праи\вила безпеки для дитини.

 

 

 

10.04

- Підготовка до роботи з дітьми в дистанційному режимі.

Заняття ( тема за вибором в-ля)

- Виготовлення дидактичного матеріалу (вказати якого)

 

 

 

 

13.04.

- Самоосвітня діяльність.. Творчий розвиток дошкільника з використанням інноваційної технології  (вказати технологію за якою працюєте)

- Оновлення та виготовлення роздаткового матеріалу з

 (вказати освітню лінію)

 

 

 

 

14.04.

-Робота з дітьми в дистанційному режимі (пограти з дітьми в гру. виконайте  малюнок …  за вибором в-ля

 

 

 

 

15.04.

-Добірка матеріалів для батьківських зборів (тема з річного плану)

- Підготовка до роботи з дітьми в дистанційному режимі

Заняття. (за вибором в-ля)

 

 

 

16.04.

Робота  в дистанційному режимі:

- з дітьми  ( заняття чи інших вид діяльності) (вказати )

-Консультація для батьків ____________________________

 

 

 

17.04.

- Підготовка до роботи з дітьми в дистанційному режимі.

Заняття: (за вибором вихователя)

 

 

 

 

20.04.

-Самоосвітня діяльність. Програма: «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку», розділ «Педагогіка емпауерменту»

-оновлення та поповнення картотеки ігор з (економічного,екологічного …… виховання)   (вказати)

 

 

 

 

21.04.

- Підібрати матеріал до діагностичного обстеження знань дітей з (вказати розділ програми)

- Підтотовка до робота з дітьми в дистанційному режимі.

 

 

 

22.04.

Робота в дистанційному режимі:

- з дітьми   

( вид роботи вказати)

з батьками  (вказати)

__________________________

 

 

 

23.04.

-  Самоосвітня діяльність.

Програма: «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку», тема:  Роль вихователя в впровадженні курсу

- Підготовка до дистанційної роботи з дітьми та батьками .

 

 

 

24.04.

Планування освітнього процесу на травень місяць

 

 

 

 

Шановні колеги використайте цей матеріал  при навчанні дітей Дням тиждня. Запропонуйте батькам переглянути з дітьми мультфільм

 

 https://www.youtube.com/watch?v=0e7X3frDlQI&fbclid=IwAR2R0S9si20tqv00klTzdFRSceiTIZ8Jiyr-LJQ-ETHLlkul-9CHT7QSkyM

 

Шановні вихователі! Ознайомтесь з 50 обов'язковими завданнями для дошкільників на карантин. Запропонуйте їх батькам вихованців.

http://osvita.ua/school/63379/?fbclid=IwAR1r-g5sGnTorxP-wjRstxKoQ7-XbA99nom-eZu78_mgNVaW-hGDF08a4Ng

Нормативно-правова база

   

Закони України:

 • Про  освіту (23.05.1991 року N 1060-XII)
 • Закон України „ Про дошкільну освіту» (від 11.07. 2001 року N2628-III)
 • Про охорону праці
 • Про дитяче харчування
 • Про фізичну культуру і спорт
 • Конвенція про права дитини
 • Про мови в Українській РСР”( від  07.09.2010 року № 1015-3)                                                                                                          

Конвенція про права дитини.( від 20.11.1989 року ,дата підписання Україною: 21.02.90 р. дата набуття чинності для України: 27.09.91 р. дата ратифікації: 27.02.91 р.)

 

Акти Кабінету Міністрів України:

 • від 12 березня 2003 р. N 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"
 • від 14 червня 2002 р. N 826 "Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільномунавчальному закладі"
 • від 8 серпня 2007 р. N 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг"
 • від 5 жовтня 2009 р. N 1122 "Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів"                                 від 5 жовтня 2009 р. N 1124 "Про затвердження Положення про центр розвитку дитини"                                 від 26 серпня 2002 р. N 1243 "Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів"                              
 • від 22 листопада 2004 р. N 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"
 • №311 від 30.03.11 року "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду"

 

Накази Міністерства:                              

Спільний наказ Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 202/165 від 26.02.2013. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.03.2013 за № 440/22972

 • від 13.12.2012 № 1411 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» у 2013 році"
 • від 10.09.2012 № 994 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 24 вересня 2012 року за № 1642/21954 "Про втрату чинності наказу Міністерства освіти України від 30 січня 1998 року № 32"
 • від 01.10.2012 № 1059 "Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах"
 • від 15 квітня 1993 р. N 102  "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"
 • від 17.04.2006  N 298/227 "Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 • від 16.08.2004  N 658 "Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів"
 • від 02.08.2005  N 458 "Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх  та професійно-технічних навчальних закладах України"
 • від 23 березня 2005р. № 178 "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів передпедагогічним колективом та громадськістю"
 • від 20.02.2002 N 128 "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах"
 • від 30 червня  2011 року № 714 "Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей,які виховуються в умовах сім’ї"
 • від 13.05.93 N 135 "Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти"
 • від 30.08.2005 № 432/496 "Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"
 • від 17.02.99 N 27 "Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці"
 • від 26 квітня 2011 року № 398 "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети  (раду) дошкільного навчального закладу"
 • від 13.07.2007  N 605 "Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України"
 • від 29.07.93 р. N 58 "Про затвердження Інструкції  про  порядок ведення трудових книжок працівників"
 • від 06.10.2010  N 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 • від 05.05.2005  N 275 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.03.2001 N 161"
 • від 04.11.10. № 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"
 • від 20.12.93 N 455 "Про  Типові  правила  внутрішнього  трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України"
 • від 25.11. 2011 р. № 1365 "Про посилення контролю   щодо проходження обов’язкових медичних оглядів   працівниками  дошкільних навчальних закладів"
 • від 25.11. 2011 р. № 1368 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу"
 • від 15.05. 2012 р. № 582 "Про затвердження Положення  про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року»"
 • від 21.05. 2012 р. № 604 "Про навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»"
 • від 22.05. 2012 р. № 615 "Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)"
 • від 11.09.2002р № 509 (Наказ Міністерства освіти і науки України Про затвердження «Типового переліку обов’язкового обладнання ,навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах» ІІ видання, доповнене).Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально – наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах
 • від 30.06.2011 № 714 (затверджений наказом МОН молодь спорт. )Примірне положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім’ї.
 • від 9 листопада 2010 року N 1070 .(Наказ Міністерства освіти і науки України Положення про методичний кабінет дошкільних загальноосвітніх та інших навчальних закладів
 • від 06.10.2010 року № 930 Положення про атестацію педагогічних кадрів України (Наказ Міністерства освіти і науки України (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1473 від 20.12.2011)
 • від 19.10.2001 року N 691Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладам. (Положення про психологічний кабінет дошкільних загальноосвітніх та інших навчальних закладів. Наказ Міністерства освіти і науки України)

 

Листи Міністерства:

 

 • Лист Міністерства освіти і науки України від 17.03.2006р № 1/9-153 Методичні рекомендації «Підбір  і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах
 • Лист Міністерства № 1/9-499 від 17.07.2013 "Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку"
 • Лист Міністерства № 1/9-452 від 25.06.2013 "Про посилення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 • Лист Міністерства № 1/9-446 від 20.06.13 "Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році"
 • Лист Міністерства № 1/9-152 від 28.02.13 "Про розроблення програм для дошкільної освіти"
 • Лист Міністерства № 1/9-839 від 16.11.12 "Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів"
 • Лист Міністерства № 1/9-573 від 23.08.13"Про чинні програми та посібники для дошкільних навчальних закладів"
 • Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 • Лист Міністерства №1/9-290 від 08.05.08 "Щодо збору коштів в окремих навчальних закладах" 
 • Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.11 "Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку"
 • Лист Міністерства "Роз’яснення щодо  внесення змін до Закону України "Про дошкільну освіту" у частині забезпечення обов'язковості здобуття дошкільної освіти дітьми п'ятирічного віку. "
 • Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"
 • Лист Міністерства № 1/9-316 від 13.05.10 "Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"
 • Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 • Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах"
 • Лист Міністерства № 1/9-101 від 26.02.08 " Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності з дітьми у дошкільних навчальних закладах (вступних, первинних, позапланових тощо)."
 • Лист Міністерства № 1/9-764 від 26.11.08 "Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп"
 • Лист Міністерства № 1/9-811 від 17.12.08 "Про здійснення соціально-педагогічного патронату"
 • Лист Міністерства № 1/9-335 від 23.05.08"Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"
 • Лист Міністерства № 1/9-804 від 15.12.08 "Про функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу"
 • Лист Міністерства № 1/9-812 від 17.12.08 "Про прийом дітей до навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад –загальноосвітній навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад –дошкільний навчальний заклад»"
 • Лист Міністерства № 1/9-812 від 26.11.09 "Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей"
 • Лист Міністерства № 1/9-316 від 13.05.10 "Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"
 • Лист Міністерства № 1/9-563 від 16.08.10 "Методичні рекомендації «Фізичний розвиток  дітей в умовах дошкільного  навчального  закладу»."
 • Лист Міністерства № 1/9-369 від 27.05.10 "Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів"
 • Лист Міністерства № 1/9-666 від 27.09.10 "Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку"
 • Лист Міністерства № 1/9-6 від 06.01.11 "Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 • Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"
 • Лист Міністерства № 1/9-389 від 25.05.11 "Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу"
 • Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 • Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах. "
 • Лист Міністерства № 1/9-645 від 25.08.11 "Про комплектування штатів дошкільних навчальних закладів,що вводяться в експлуатацію"
 • Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 • Лист Міністерства № 1/9-118 від 22.02.11 "Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 • Лист Міністерства № 1/9-552 від 21.07.11 "Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку,у дошкільних навчальних закладах"
 • Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні рекомендації  «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку»"
 • Лист Міністерства № 1/9-644 від 25.08.11 "Про новітні комп’ютерні технології при веденні документації по організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 • Лист Міністерства від 16.03.2012 № 1/9-198 Інструктивно-методичні рекомендації «Організація  роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»
 • Лист Міністерства від 22.03.2012 № 1/9-213 "Про забезпечення в штатних розписах управлінь (відділів) освіти відділів (секторів) з питань дошкільної освіти"
 • Лист Міністерства від 25.04.2012 № 1/9-317  "Про  підготовку та проведення Всеукраїнського Дня дошкілля"
 • Лист Міністерства від 15.05.2012 № 1/9-363 "Щодо проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів"
 • Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-396 "Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 • Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-413  "Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період"

 

Для вихователів

 

Враховуйте це при складанні щоденних планів навчально-виховної роботи.

 1. Перед початком планування роботи за певною пізнавальною темою зоорієнтуйтеся в конкретних умовах розвитку та навчання дітей:
 •    Що діти знають, вміють?
 •    Які знання, вміння повинні бути в центрі уваги?
 •    Які навчальні навички потрібно враховувати під час      засвоєння матеріалу?         
 •    Які базові якості можна сформувати в цій темі?
 •    Можливі труднощі, які будуть зазнавати діти.
 1. Чітко визначайте, яку лінії розвитку реалізовуєте в даній темі.
 2. Визначте завдання ліній розвитку для реалізації на заняттях та у повсякденному житті.
 3. Плануючи будь-яку форму роботи з дітьми, чітко вказуйте основне завдання розвитку та додаткові завдання.
 4. Основне та додаткове завдання має відповідати пізнавальній темі.
 5. Назви до різних форм роботи також мають бути тематичними.
 6. Плануючи завдання до заняття враховуйте принцип інтеграції.

 

Самоосвіта вихователя

 

Самоосвіта – це самостійно надбання знань із різних джерел з урахуванням особистих інтересів педагога та об’єктивних потреб дошкільного закладу. Самоосвіта педагога одна з найважливіших індивідуальних форм методичної робити.

 

Вимоги до організації самоосвіти педагогів у дошкільному закладі

(за Катериною Крутій)

 

§ -Самоосвіта як процес пізнання має за мету не просте закріплення професійних знань або вже відомої наукової інформації, а придбання нових наукових і методичних знань, практичних навичок

§ -Самоосвіта має бути безперервною. Поповнення й оновлення знань слід здійснювати на основі професійної підготовки педагога. Систематичність і безперервність цієї діяльності регулюють планами самоосвіти

§ -Самоосвіта має сприяти оволодінню педагогом засобами застосування професійних знань у його практичній діяльності

 

 

 

Здоровязберігаючі технології  в умовах організованого дитинства

   

  Вчені світу дійшли спільної думки: здоров’я людини залежить в основному від чотирьох факторів: системи охорони здоров’я (10%),  генетичної спадковості  (20%), стану зовнішнього середовища (20%) та  способу життя (50%). Дошкільний вік є одним із найбільш відповідальних періодів життя людини щодо формування фізичного здоров’я й культурних навичок .

Відомо,  що 40% захворювань у дорослих були «закладені» в  5–7 років. Саме тому дошкільне фізичне виховання повинно формувати  здоров’я дитини і фундамент фізичної культури майбутньої дорослої людини. А це можливо завдяки  використанню здоров’язберігаючих технологій у фізичному вихованні дошкільників.

Що  розуміється  під поняттями «здоров’язберігаючі технології»

Під здоров’язберігаючими технологіями слід розуміти:

•сприятливі умови перебування і навчання дитини в дошкільному закладі (відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог, використання методик навчання та виховання);

оптимальна організація навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм);

•повноцінний та раціонально організований руховий режим.

    Про значення рухової активності в житті людини було відомо ще дві тисячі років тому. В Елладі на скелі було висічено слова: „Якщо хочеш бути сильним – бігай, хочеш бути красивим – бігай, хочеш бути розумним – бігай”.   Тому  слід не забувати: здорова дитина це активна дитина!

Зупинимося  на використання здоров’язберігаючих технологій

у фізичному вихованні дітей  в  умовах дошкільного закладу.

 Одна  із таких технологій, яка може впроваджуватися в дошкільному закладі є стретчинг.

        Стретчинг -  це система вправ на статичне розтягнення хребта та м’язів тіла, проводиться  не раніше ніж через 30 хв після прийому їжі, 2 рази в тиждень по 30 хв.   в фізкультурному або музичному залах, або в груповий кімнаті, в добре провітренном приміщенні .  Ігровий стретчинг не має вікових обмежень, але для дітей 3–4 років достатньо 4–5 повторень кожної вправи; для дітей 5 років – 5–7; старші дошкільнята впораються з повторенням вправ 8–10 разів.  Оскільки заняття на розтягування в основному передбачають виконання більшості вправ лежачи на спині, необхідно мати гімнастичний килимок або ковдру.  

Найбільша привабливість ігрового стретчингу для дітей полягає у виконанні легких фізичних вправ під час слухання казки або музики. В такому разі  діти з цікавістю виконує рухи,  в них розвивається  увага та уява.

    

Слідуючі здоров’язберігаючі  технологі ї:

 

    Динамічні паузи - під час занять, 2-5 хв. Можуть включати в себе елементи гімнастики для очей, дихальної гімнастики та інші залежно від виду заняття.

Гімнастика для очей - щодня по 3-5 хв. в будь-який вільний час в залежності від інтенсивності зорової навантаження з молодшого віку. Рекомендується використовувати наочний матеріал, показ педагога.

Комплекс вправ для гімнастики очей (для дітей 5-6 років)

1) Часто моргаємо. Потім закриваємо очі і  рахуємо до 5. Повторюємо вправу 5 разів.

 

2) Міцно заплющує очі і  рахуємо до до 3. Потім відкриваємо очі і дивимося вдалину, рахуючи до 5. Повторюємо так 4 рази.

 

3) Витягуємо праву руку вперед. Повільно рухаємо вказівним пальцем вправо-вліво, вгору-вниз. При цьому стежимо за ним поглядом, але голову тримаємо на місці. Досить 4 повторень.

 

4) Витягуємо ліву руку вперед, злегка зігнувши її в лікті. Дивимося спочатку на вказівний палець руки   рахунок до 4, а, потім переводимо погляд удалину і  рахуємо до шести. Повторюємо 4 рази.

 

5) Проробляємо кругові рухи очима 3 рази вправо, потім стільки ж вліво. Потім дивимося вдалину і  рахуємо до 6. Повторюємо ще 1 раз.

 

   Дихальна гімнастика - в різних формах фізкультурно-оздоровчої роботи. Необхідно: забезпечити провітрювання приміщення, педагогу дати дітям інструкції про обов'язкову гігієну порожнини носа перед проведенням процедури.

  Дихальні вправи сприяють насиченню киснем кожної клітинки організму. Уміння керувати диханням сприяє вмінню керувати собою.

  Використання   дихальної гімнастики розкрито в працях Н.Денисенко, О.Дубогай.

Комплекес вправ дихальної гімнастики.

1.Годинник

Годинники вперед йдуть,

 За собою нас ведуть.

І. п. - стоячи, ноги злегка розставлені.

1 - змах руками вперед - «тік» (вдих);

2 - змах руками назад - «так» (видих).

 

2. Півник

Крилами змахнув півень,

 Всіх він раптом   розбудив.

І. п. - о. с.

1 - підняти руки в сторони (вдих);

2 - плескати руками по стегнах «ку-ка-ре-ку» (видих).

 

 

3.Насос

Накачаем ми води,

 Щоб поливати квіти.

1 - нахил тулуба в праву сторону (вдих);

2 - руки ковзають, при цьому голосно вимовляти звук «с-с-с» (видих).

4. Маятник

Вліво, вправо, вліво, вправо,

 А потім почнемо спочатку.

І. п. - руки на поясі (вдих).

1 - нахил вправо (видих);

2 - і. п. (вдих);

3 - нахил вліво (видих);

4 - в. п. (вдих).

Видих зі звуком «т-у-у-х».

5.Дихання

Подихай однією ніздрею,

 І прийде до тобі спокій.

І. п. - о. с.

1 - праву ніздрю закрити вказівним пальцем пр. руки, лівою ніздрею робити тихий, тривалий вдих;

2 - як тільки вдих закінчено, відкрити пр. ніздрю, а ліву закрити вказівним пальцем лев. руки. Через праву ніздрю робити тихий тривалий видих з максимальним звільненням від повітря легенів і підтягуванням діафрагми максимально вгору.

 

Рухливі і спортивні ігри - як частина фізкультурного заняття, на прогулянці, в груповий кімнаті. Щодня для всіх вікових груп. Ігри підбираються відповідно до віку дитини.

Релаксація - в будь-якому зручному приміщенні, в залежності від стану дітей і цілей. Можна використовувати спокійну класичну музику (Чайковський, Рахманінов), звуки природи.

Пальчикова гімнастика - з молодшого віку індивідуально або з підгрупою щодня. Рекомендується всім дітям, особливо з мовними проблемами. Проводиться в будь-який зручний відрізок часу (в будь-який зручний час).

         Гімнастика пробудження - щодня після денного сну, 5-10 хв.

Гімнастика коригуюча - в різних формах фізкультурно-оздоровчої роботи. Форма проведення залежить від поставленої задачі і контингенту дітей. ( відеозапис, практичний психолог)

Гімнастика ортопедична - в різних формах фізкультурно-оздоровчої роботи, для профілактики плоскостопості.

 

  Серед інноваційних оздоровчих технологій для дітей дошкільного віку  слід відокремити: фітболгімнастику  Проведення фітболгімнастики як інноваційної технології пропонується методичними рекомендаціями „Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу” (лист Міністерства освіти і науки України від 16.08.2010 р. № 1/9 - 563).  Така гімнастика включає виконання вправ на великих надувних еластичних м’ячах різного розміру (діаметр м’ячів: для дітей 3-4 років - 45 см;  для дітей 5-6 років 50 см.   При доборі м’ячів варто звернути увагу на їхній колір, оскільки кольорова гама  по-різному може впливати на психічний стан і фізіологічні функції організму дитини.   Фітбол гімнастику можна використовувати в усіх вікових групах.

  

      Форми проведення ранкової гімнастики можна органічно поєднуються з посильним для дітей вправлянням за хатха-йогою. Деякі елементи цієї системи використовуємо й на фізкультурних заняттях.