Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 69" Дніпровської міської ради

 

Методична робота

                     

 

Осередком здійснення навчально-виховного процесу та роботи з педагогічними кадрами в дошкільному закладі є методичний кабінет.

Головною метою методичного кабінету є навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу, організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації працівників в закладі.

Змістом методичної роботи є аналіз якості освітнього процесу, консультування педагогічних працівників, організація удосконалене фахової майстерності та кваліфікації, впроваджене в практику перспективного педагогічного досвіду, навчально-методичної літератури, освітніх технологій, використання інноваційних технологій під час проведення освітнього процесу.

Зміст методичної роботи реалізується через проведення педрад, семінарів-практикумів, консультацій, педагогічних годин, колективних переглядів, самоосвіту, роботу творчих груп,

атестацію.

Відмінною рисою методичної роботи є прагнення до постійного вдосконалення педагогічної майстерності педагогів, реалізація їх творчого потенціалу, які спрямовані на розвиток, навчання і виховання дитини.

Дошкільний заклад реалізує вимоги нової редакції Базового компонента дошкільної освіти в Україні, працює за програмою “Дитина в дошкільні роки” та за програмою розвитку дітей 5-річного віку ”Впевнений старт”.

Принципи методичної роботи:

 • педагогічна співпраця з вихователями;
 • робота в режимі довіри і доброзичливості;
 • забезпечення творчої атмосфери та стимулювання творчої активності;
 • надання вихователю права вибору;
 • системність і дієвість методичних заходів;
 • щоденна допомога.

 

 

Нормативно-правова база

   

Закони України:

 • Про  освіту (23.05.1991 року N 1060-XII)
 • Закон України „ Про дошкільну освіту» (від 11.07. 2001 року N2628-III)
 • Про охорону праці
 • Про дитяче харчування
 • Про фізичну культуру і спорт
 • Конвенція про права дитини
 • Про мови в Українській РСР”( від  07.09.2010 року № 1015-3)                                                                                                          

Конвенція про права дитини.( від 20.11.1989 року ,дата підписання Україною: 21.02.90 р. дата набуття чинності для України: 27.09.91 р. дата ратифікації: 27.02.91 р.)

 

Акти Кабінету Міністрів України:

 • від 12 березня 2003 р. N 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"
 • від 14 червня 2002 р. N 826 "Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільномунавчальному закладі"
 • від 8 серпня 2007 р. N 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг"
 • від 5 жовтня 2009 р. N 1122 "Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів"                                 від 5 жовтня 2009 р. N 1124 "Про затвердження Положення про центр розвитку дитини"                                 від 26 серпня 2002 р. N 1243 "Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів"                              
 • від 22 листопада 2004 р. N 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"
 • №311 від 30.03.11 року "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду"

 

Накази Міністерства:                              

Спільний наказ Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 202/165 від 26.02.2013. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.03.2013 за № 440/22972

 • від 13.12.2012 № 1411 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» у 2013 році"
 • від 10.09.2012 № 994 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 24 вересня 2012 року за № 1642/21954 "Про втрату чинності наказу Міністерства освіти України від 30 січня 1998 року № 32"
 • від 01.10.2012 № 1059 "Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах"
 • від 15 квітня 1993 р. N 102  "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"
 • від 17.04.2006  N 298/227 "Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 • від 16.08.2004  N 658 "Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів"
 • від 02.08.2005  N 458 "Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх  та професійно-технічних навчальних закладах України"
 • від 23 березня 2005р. № 178 "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів передпедагогічним колективом та громадськістю"
 • від 20.02.2002 N 128 "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах"
 • від 30 червня  2011 року № 714 "Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей,які виховуються в умовах сім’ї"
 • від 13.05.93 N 135 "Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти"
 • від 30.08.2005 № 432/496 "Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"
 • від 17.02.99 N 27 "Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці"
 • від 26 квітня 2011 року № 398 "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети  (раду) дошкільного навчального закладу"
 • від 13.07.2007  N 605 "Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України"
 • від 29.07.93 р. N 58 "Про затвердження Інструкції  про  порядок ведення трудових книжок працівників"
 • від 06.10.2010  N 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 • від 05.05.2005  N 275 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.03.2001 N 161"
 • від 04.11.10. № 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"
 • від 20.12.93 N 455 "Про  Типові  правила  внутрішнього  трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України"
 • від 25.11. 2011 р. № 1365 "Про посилення контролю   щодо проходження обов’язкових медичних оглядів   працівниками  дошкільних навчальних закладів"
 • від 25.11. 2011 р. № 1368 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу"
 • від 15.05. 2012 р. № 582 "Про затвердження Положення  про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року»"
 • від 21.05. 2012 р. № 604 "Про навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»"
 • від 22.05. 2012 р. № 615 "Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)"
 • від 11.09.2002р № 509 (Наказ Міністерства освіти і науки України Про затвердження «Типового переліку обов’язкового обладнання ,навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах» ІІ видання, доповнене).Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально – наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах
 • від 30.06.2011 № 714 (затверджений наказом МОН молодь спорт. )Примірне положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім’ї.
 • від 9 листопада 2010 року N 1070 .(Наказ Міністерства освіти і науки України Положення про методичний кабінет дошкільних загальноосвітніх та інших навчальних закладів
 • від 06.10.2010 року № 930 Положення про атестацію педагогічних кадрів України (Наказ Міністерства освіти і науки України (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1473 від 20.12.2011)
 • від 19.10.2001 року N 691Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладам. (Положення про психологічний кабінет дошкільних загальноосвітніх та інших навчальних закладів. Наказ Міністерства освіти і науки України)

 

Листи Міністерства:

 

 • Лист Міністерства освіти і науки України від 17.03.2006р № 1/9-153 Методичні рекомендації «Підбір  і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах
 • Лист Міністерства № 1/9-499 від 17.07.2013 "Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку"
 • Лист Міністерства № 1/9-452 від 25.06.2013 "Про посилення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 • Лист Міністерства № 1/9-446 від 20.06.13 "Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році"
 • Лист Міністерства № 1/9-152 від 28.02.13 "Про розроблення програм для дошкільної освіти"
 • Лист Міністерства № 1/9-839 від 16.11.12 "Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів"
 • Лист Міністерства № 1/9-573 від 23.08.13"Про чинні програми та посібники для дошкільних навчальних закладів"
 • Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 • Лист Міністерства №1/9-290 від 08.05.08 "Щодо збору коштів в окремих навчальних закладах" 
 • Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.11 "Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку"
 • Лист Міністерства "Роз’яснення щодо  внесення змін до Закону України "Про дошкільну освіту" у частині забезпечення обов'язковості здобуття дошкільної освіти дітьми п'ятирічного віку. "
 • Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"
 • Лист Міністерства № 1/9-316 від 13.05.10 "Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"
 • Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 • Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах"
 • Лист Міністерства № 1/9-101 від 26.02.08 " Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності з дітьми у дошкільних навчальних закладах (вступних, первинних, позапланових тощо)."
 • Лист Міністерства № 1/9-764 від 26.11.08 "Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп"
 • Лист Міністерства № 1/9-811 від 17.12.08 "Про здійснення соціально-педагогічного патронату"
 • Лист Міністерства № 1/9-335 від 23.05.08"Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"
 • Лист Міністерства № 1/9-804 від 15.12.08 "Про функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу"
 • Лист Міністерства № 1/9-812 від 17.12.08 "Про прийом дітей до навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад –загальноосвітній навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад –дошкільний навчальний заклад»"
 • Лист Міністерства № 1/9-812 від 26.11.09 "Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей"
 • Лист Міністерства № 1/9-316 від 13.05.10 "Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"
 • Лист Міністерства № 1/9-563 від 16.08.10 "Методичні рекомендації «Фізичний розвиток  дітей в умовах дошкільного  навчального  закладу»."
 • Лист Міністерства № 1/9-369 від 27.05.10 "Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів"
 • Лист Міністерства № 1/9-666 від 27.09.10 "Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку"
 • Лист Міністерства № 1/9-6 від 06.01.11 "Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 • Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"
 • Лист Міністерства № 1/9-389 від 25.05.11 "Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу"
 • Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 • Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах. "
 • Лист Міністерства № 1/9-645 від 25.08.11 "Про комплектування штатів дошкільних навчальних закладів,що вводяться в експлуатацію"
 • Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 • Лист Міністерства № 1/9-118 від 22.02.11 "Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 • Лист Міністерства № 1/9-552 від 21.07.11 "Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку,у дошкільних навчальних закладах"
 • Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні рекомендації  «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку»"
 • Лист Міністерства № 1/9-644 від 25.08.11 "Про новітні комп’ютерні технології при веденні документації по організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 • Лист Міністерства від 16.03.2012 № 1/9-198 Інструктивно-методичні рекомендації «Організація  роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»
 • Лист Міністерства від 22.03.2012 № 1/9-213 "Про забезпечення в штатних розписах управлінь (відділів) освіти відділів (секторів) з питань дошкільної освіти"
 • Лист Міністерства від 25.04.2012 № 1/9-317  "Про  підготовку та проведення Всеукраїнського Дня дошкілля"
 • Лист Міністерства від 15.05.2012 № 1/9-363 "Щодо проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів"
 • Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-396 "Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 • Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-413  "Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період"

 

Для вихователів

 

Враховуйте це при складанні щоденних планів навчально-виховної роботи.

 1. Перед початком планування роботи за певною пізнавальною темою зоорієнтуйтеся в конкретних умовах розвитку та навчання дітей:
 •    Що діти знають, вміють?
 •    Які знання, вміння повинні бути в центрі уваги?
 •    Які навчальні навички потрібно враховувати під час      засвоєння матеріалу?         
 •    Які базові якості можна сформувати в цій темі?
 •    Можливі труднощі, які будуть зазнавати діти.
 1. Чітко визначайте, яку лінії розвитку реалізовуєте в даній темі.
 2. Визначте завдання ліній розвитку для реалізації на заняттях та у повсякденному житті.
 3. Плануючи будь-яку форму роботи з дітьми, чітко вказуйте основне завдання розвитку та додаткові завдання.
 4. Основне та додаткове завдання має відповідати пізнавальній темі.
 5. Назви до різних форм роботи також мають бути тематичними.
 6. Плануючи завдання до заняття враховуйте принцип інтеграції.

 

Самоосвіта вихователя

 

Самоосвіта – це самостійно надбання знань із різних джерел з урахуванням особистих інтересів педагога та об’єктивних потреб дошкільного закладу. Самоосвіта педагога одна з найважливіших індивідуальних форм методичної робити.

 

Вимоги до організації самоосвіти педагогів у дошкільному закладі

(за Катериною Крутій)

 

§ -Самоосвіта як процес пізнання має за мету не просте закріплення професійних знань або вже відомої наукової інформації, а придбання нових наукових і методичних знань, практичних навичок

§ -Самоосвіта має бути безперервною. Поповнення й оновлення знань слід здійснювати на основі професійної підготовки педагога. Систематичність і безперервність цієї діяльності регулюють планами самоосвіти

§ -Самоосвіта має сприяти оволодінню педагогом засобами застосування професійних знань у його практичній діяльності

 

ЗВІТ

про проведення "Проведення безпеки дорожнього руху"

в КЗО "Дошкільний навчальний заклад № 69"

з 09 по 15 листопада 2015 року.

На виконання листа Департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації від 22.10.2015 року № 9/3531 щодо проведення з 09 по 15 листопада 2015 року в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах "Тижня безпеки дорожнього руху" в дошкільному закладі був проведений тематичний тиждень: "Правила дорожнього руху знай і ніколи їх не забувай". Мета тижня: виховувати обережність та обачність у дітей дошкільного віку.

Всі запланованні заходи були спрямовані на запобіганню випадкам травмування під час переходу по вулиці, дорожнього-транспортних пригод. Підготовлено та запропоновано інформаційний та консультативний матеріал для батьківських куточків з тем "Батькам про правила дорожнього руху".

В кожній віковій групі проведені бесіди з дітьми: "Машини на нашій вулиці" (групи раннього віку), "Гомірна вулиця" (молодший вік), "Прогулянка містом" (середній вік), "Професія - регувальник"(старший вік).

Проведено:

- заняття: "Світлофор наш друг"(групи раннього віку),"Ми пішоходи"(молодший вік), "Дорожні знаки"(середній вік), "Транспорт та його роль в житті людини" (старший вік);

- аплікація: "Світлофор", "Автобус", малювання: "Машина їде по дорозі", "Вулиця нашого міста";

- музична розвага:"На гостини до світлофора";

- вікторина: "Азбука орожньої грамоти";

- моделювання ситуацій:  "Переходимо вулицю" (групи раннього та молодшого віку),  "Червоне світло застало посеред дороги" (групи середнього віку),  "Переведемо малюка через дорогу" (групи старшого віку):

- дидактичні ігри: "Дорожні знаки - наші друзі";

- рухливі ігри: "Горобчики та автомобіль", "Трамвай", "Кольорові автомобілі", "Кмітливі пішоходи", "Стій! Увага! Йди!";

- сюжетно рольова гра: "Автобус".

Дітям читали літературні твори за тематикою та вивчали з ними вірші. 

Проведена консультація для батьків: "Дисципліна дорослих на вулиці - запорука безпеки дітей", "Як подбати про безпеку дітей на дорозі".

 

 

Здоровязберігаючі технології  в умовах організованого дитинства

   

  Вчені світу дійшли спільної думки: здоров’я людини залежить в основному від чотирьох факторів: системи охорони здоров’я (10%),  генетичної спадковості  (20%), стану зовнішнього середовища (20%) та  способу життя (50%). Дошкільний вік є одним із найбільш відповідальних періодів життя людини щодо формування фізичного здоров’я й культурних навичок .

Відомо,  що 40% захворювань у дорослих були «закладені» в  5–7 років. Саме тому дошкільне фізичне виховання повинно формувати  здоров’я дитини і фундамент фізичної культури майбутньої дорослої людини. А це можливо завдяки  використанню здоров’язберігаючих технологій у фізичному вихованні дошкільників.

Що  розуміється  під поняттями «здоров’язберігаючі технології»

Під здоров’язберігаючими технологіями слід розуміти:

•сприятливі умови перебування і навчання дитини в дошкільному закладі (відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог, використання методик навчання та виховання);

оптимальна організація навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм);

•повноцінний та раціонально організований руховий режим.

    Про значення рухової активності в житті людини було відомо ще дві тисячі років тому. В Елладі на скелі було висічено слова: „Якщо хочеш бути сильним – бігай, хочеш бути красивим – бігай, хочеш бути розумним – бігай”.   Тому  слід не забувати: здорова дитина це активна дитина!

Зупинимося  на використання здоров’язберігаючих технологій

у фізичному вихованні дітей  в  умовах дошкільного закладу.

 Одна  із таких технологій, яка може впроваджуватися в дошкільному закладі є стретчинг.

        Стретчинг -  це система вправ на статичне розтягнення хребта та м’язів тіла, проводиться  не раніше ніж через 30 хв після прийому їжі, 2 рази в тиждень по 30 хв.   в фізкультурному або музичному залах, або в груповий кімнаті, в добре провітренном приміщенні .  Ігровий стретчинг не має вікових обмежень, але для дітей 3–4 років достатньо 4–5 повторень кожної вправи; для дітей 5 років – 5–7; старші дошкільнята впораються з повторенням вправ 8–10 разів.  Оскільки заняття на розтягування в основному передбачають виконання більшості вправ лежачи на спині, необхідно мати гімнастичний килимок або ковдру.  

Найбільша привабливість ігрового стретчингу для дітей полягає у виконанні легких фізичних вправ під час слухання казки або музики. В такому разі  діти з цікавістю виконує рухи,  в них розвивається  увага та уява.

    

Слідуючі здоров’язберігаючі  технологі ї:

 

    Динамічні паузи - під час занять, 2-5 хв. Можуть включати в себе елементи гімнастики для очей, дихальної гімнастики та інші залежно від виду заняття.

Гімнастика для очей - щодня по 3-5 хв. в будь-який вільний час в залежності від інтенсивності зорової навантаження з молодшого віку. Рекомендується використовувати наочний матеріал, показ педагога.

Комплекс вправ для гімнастики очей (для дітей 5-6 років)

1) Часто моргаємо. Потім закриваємо очі і  рахуємо до 5. Повторюємо вправу 5 разів.

 

2) Міцно заплющує очі і  рахуємо до до 3. Потім відкриваємо очі і дивимося вдалину, рахуючи до 5. Повторюємо так 4 рази.

 

3) Витягуємо праву руку вперед. Повільно рухаємо вказівним пальцем вправо-вліво, вгору-вниз. При цьому стежимо за ним поглядом, але голову тримаємо на місці. Досить 4 повторень.

 

4) Витягуємо ліву руку вперед, злегка зігнувши її в лікті. Дивимося спочатку на вказівний палець руки   рахунок до 4, а, потім переводимо погляд удалину і  рахуємо до шести. Повторюємо 4 рази.

 

5) Проробляємо кругові рухи очима 3 рази вправо, потім стільки ж вліво. Потім дивимося вдалину і  рахуємо до 6. Повторюємо ще 1 раз.

 

   Дихальна гімнастика - в різних формах фізкультурно-оздоровчої роботи. Необхідно: забезпечити провітрювання приміщення, педагогу дати дітям інструкції про обов'язкову гігієну порожнини носа перед проведенням процедури.

  Дихальні вправи сприяють насиченню киснем кожної клітинки організму. Уміння керувати диханням сприяє вмінню керувати собою.

  Використання   дихальної гімнастики розкрито в працях Н.Денисенко, О.Дубогай.

Комплекес вправ дихальної гімнастики.

1.Годинник

Годинники вперед йдуть,

 За собою нас ведуть.

І. п. - стоячи, ноги злегка розставлені.

1 - змах руками вперед - «тік» (вдих);

2 - змах руками назад - «так» (видих).

 

2. Півник

Крилами змахнув півень,

 Всіх він раптом   розбудив.

І. п. - о. с.

1 - підняти руки в сторони (вдих);

2 - плескати руками по стегнах «ку-ка-ре-ку» (видих).

 

 

3.Насос

Накачаем ми води,

 Щоб поливати квіти.

1 - нахил тулуба в праву сторону (вдих);

2 - руки ковзають, при цьому голосно вимовляти звук «с-с-с» (видих).

4. Маятник

Вліво, вправо, вліво, вправо,

 А потім почнемо спочатку.

І. п. - руки на поясі (вдих).

1 - нахил вправо (видих);

2 - і. п. (вдих);

3 - нахил вліво (видих);

4 - в. п. (вдих).

Видих зі звуком «т-у-у-х».

5.Дихання

Подихай однією ніздрею,

 І прийде до тобі спокій.

І. п. - о. с.

1 - праву ніздрю закрити вказівним пальцем пр. руки, лівою ніздрею робити тихий, тривалий вдих;

2 - як тільки вдих закінчено, відкрити пр. ніздрю, а ліву закрити вказівним пальцем лев. руки. Через праву ніздрю робити тихий тривалий видих з максимальним звільненням від повітря легенів і підтягуванням діафрагми максимально вгору.

 

Рухливі і спортивні ігри - як частина фізкультурного заняття, на прогулянці, в груповий кімнаті. Щодня для всіх вікових груп. Ігри підбираються відповідно до віку дитини.

Релаксація - в будь-якому зручному приміщенні, в залежності від стану дітей і цілей. Можна використовувати спокійну класичну музику (Чайковський, Рахманінов), звуки природи.

Пальчикова гімнастика - з молодшого віку індивідуально або з підгрупою щодня. Рекомендується всім дітям, особливо з мовними проблемами. Проводиться в будь-який зручний відрізок часу (в будь-який зручний час).

         Гімнастика пробудження - щодня після денного сну, 5-10 хв.

Гімнастика коригуюча - в різних формах фізкультурно-оздоровчої роботи. Форма проведення залежить від поставленої задачі і контингенту дітей. ( відеозапис, практичний психолог)

Гімнастика ортопедична - в різних формах фізкультурно-оздоровчої роботи, для профілактики плоскостопості.

 

  Серед інноваційних оздоровчих технологій для дітей дошкільного віку  слід відокремити: фітболгімнастику  Проведення фітболгімнастики як інноваційної технології пропонується методичними рекомендаціями „Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу” (лист Міністерства освіти і науки України від 16.08.2010 р. № 1/9 - 563).  Така гімнастика включає виконання вправ на великих надувних еластичних м’ячах різного розміру (діаметр м’ячів: для дітей 3-4 років - 45 см;  для дітей 5-6 років 50 см.   При доборі м’ячів варто звернути увагу на їхній колір, оскільки кольорова гама  по-різному може впливати на психічний стан і фізіологічні функції організму дитини.   Фітбол гімнастику можна використовувати в усіх вікових групах.

  

      Форми проведення ранкової гімнастики можна органічно поєднуються з посильним для дітей вправлянням за хатха-йогою. Деякі елементи цієї системи використовуємо й на фізкультурних заняттях.  

 

   

 

 

 

ЗВІТ

 про методичну роботу Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 69» Дніпропетровської міської ради

за 2015-2016 навчальний рік

    

    Зміст методичної роботи в закладі будувався на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів та програм, новинок психолого-педагогічної літератури.

   Навчально-виховна робота планувалася і проводилася за вимогами нової редакції Базового компонента дошкільної освіти,  комплексної програми розвитку, навчання і виховання дітей «Дитина в дошкільні роки» , програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», розділи «Граючись зростаємо», «Чарівні фарби та талановиті пальчики». Окрім базової програми, в дошкільному закладі впроваджуються парціальні   програми, за якими реалізуються освітні завдання інваріантної частини навчального плану: «Англійська мова для дітей дошкільного віку» Т.М. Шкваріної, «Дитяча хореографія, автор А.С.Шевчук.

 Пріоритетні завдання педагогічного колективу:

 • створення атмосфери спільності інтересів педагогів і батьків, взаємопідтримки в організації предметно-розвивального середовища в групах;
 • робота на інтеграцію мовленнєвої та природничо-дослідницької діяльності;
 • акцентування уваги на патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку;
 •  забезпечення повноцінного фізичного розвитку шляхом інтеграції здоров’язберігаючих технологій з різними видами дитячої діяльності.

  Професійному зростанню педагогічних працівників, самовдосконаленню, розвитку творчої ініціативи  сприяло відвідування районних методичних об’єднань, школи передового педагогічного досвіду, самоосвіта, сприятлива атмосфера в дошкільному закладі.

   На базі дошкільного навчального закладу проведено методичне об’єднання для вихователі району «Впровадження здоров’язберігаючих технологій в освітній процес дошкільного навчального закладу» та заняття школи передового педагогічного досвіду: «Фестиваль вищиванок»

  Індивідуальні форми методичної роботи  з педагогічними кадрами включали : консультування, взаємовідвідування занять, самоосвіту педагогів.

   Курси підвищення кваліфікації при ДОІППО пройшла  вихователь

Чорна Л.М., якій за результатами атестації було присвоєно 9-й тарифний розряд.та підтвердила «спеціаліст вищої категорії» Василевська К.М.

    Робота в дошкільному закладі проводилась згідно річного плану. Було заплановано та проведено чотири засідання педагогічної ради  на яких розглядалися питання: «  Пріоритетні завдання 2015-2016 навчального року», «Патріотичне виховання дошкільника в сучасному суспільстві», «Формування екологічної свідомості у дітей дошкільного віку»   «Підведемо підсумки роботи.

 

Аналіз навчально – виховної процесу дошкільного навчального закладу за 2015-2016 навч. рік»

   Традиційним стало проведення педагогічних годин. Саме вони дають можливість своєчасно вирішувати завдання, що виникають в процесі роботи. Протягом року в тематику педагогічних годин включались опрацювання нормативно-правових документів, огляд публікацій та науково-методичної літератури, а також питання: « Організація роботи з адаптації дітей до дошкільного навчального закладу», «Формування основ громадянського світогляду на засадах патріотичного виховання», «Формування правової компетенції дошкільників», «Впровадження інноваційних технологій в практику роботи з дітьми»,»організація фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми». «Стан екологічного виховання дітей усіх вікових груп».

   Ефективному росту фахової майстерності сприяють різні форми методичної роботи.

   Однією з них є проведення семінарів-практикумів. На семінарі: «Формування соціальної компетентності дітей дошкільного віку» висвітлювалися питання: розвиток соціальної компетентності дітей дошкільного віку; підвищення статусу дитини в групі; розвиток комутативності дітей дошкільного віку; насильство та його види; шляхи запобігання насилля. Практичний психолог дала поради: як допомогти дитині налагодити контакт з однолітками, дорослими.

Проведені:

-  консультації:  « Методика проведення діагностичного обстеження знань дітей», «Формування безпечної поведінки дітей з раннього віку», «Соціальна поведінка дитини дошкільного віку», «Інноваційні види фізкультурних занять», «Як правильно організувати самостійну діяльність дітей дошкільного віку», «Базовий компонент про патріотичне виховання», «Формування мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку в організованій та самостійній діяльності», «Створення безпечного розвивального середовища в групах».

 - на занятті школи педагогічної майстерності, опрацюванні питання: «Організація пошуково-дослдницької діяльності», «Оформлення куточків пошуково-дослідницької діяльності». Але не проведено заняття майстер-класу «Експериментування з різними матеріалами» (вихователь, яка відповідала за проведення заняття  звільнилася). Дане заняття майстер-класу слід внести в річний план    наступного навчального року.                                                                                                                                                           

-  відкритті перегляди: «Метод М. Монтессорі: «Трогаємо…пробуємо…- все таке цікаве» (ранній вік, вихователь Могильна О.В.)« Зайчик в гості завітав і завдання всім діткам дав» (Андрух А.О. ), «Дніпропетровськ – мій рідний край» (Овсяннікова Н.В.), «Збройні сили України – слава, гордість, міць країни» (Вергелюк Л.В.), «Вишиванка символ України, дзеркало народної душі» (Федорова Є.В.)

    Практичним психологом проведений тренінг: «Способи виходу з конфліктних ситуацій» у роботі з родиною».

    Протягом року в закладі проведено ряд тематичних тижнів: Тиждень знань з основ « Безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку» (вересень, травень), тиждень за тематикою: «Місто рідне, Дніпропетровськ»», «Дні Кобзаря: «І мене в сім’ї великій, сім’ї вільній не забудьте пам’янути», «Україна -  моя Батьківщина»

  Проведені святкові ранки, розваги: День знань, День іменинника,

« В осінньому лісі», «В гостях у ялинки», «Віночок Різдвяних свят», «Мама моя рідна, матусенько рідна», «Весна прийшла нам радість принесла»,  «Прощай, садочок, наш веселий».

Проведенні конкурси для вихователів: «Огляд-конкурс стану підготовки груп дошкільного навчального закладу до нового навчального року», «Нетрадиційне фізкультурне обладнання», «Вишиванки різних регіонів України».

  В дошкільному закладі працювали гуртки з англійської мови, який вела досвідчений педагог, вчитель англійської мови Стінська В.С. та гурток  хореографії, керівник Полівець Н.М..

    Згідно з листами МОН України  від 17.08.2005 р. № 1/9-431 «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 04.10.2007 р. №1/9 – 583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади, від 17.12.2008 р. № 1/9 – 811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» дошкільний навчальний заклад постійно планує та проводить роботу з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади та їх батьками. З цією метою щорічно проводиться аналіз мікрорайону (особлива увага приділяється дітям п’ятирічного віку).

Запропоновані різні форми роботи охоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою: відвідування занять за розкладом в групах відповідного віку, участь у святах та розвагах.

  

  Головним пріоритетом у практиці роботи дошкільного закладу стала співпраця з родиною, активне залучення батьків до життя групи та дошкільного закладу. Щомісяця батьки запрошувались на батьківський всеобуч, на якому розглядались питання: «Піклування про психологічне здоров’я дитини – завдання батьків», «Екологічне виховання дітей дошкільного віку», «Шляхи формування морально-етичних цінностей дитини», «Як охороняти та зміцнювати здоров’я дитини», «Попередження насильства, жорстокості в сім’ї та в дитячому колективі». Проведено загальні батьківські збори: «Сім’я – головна ланка у вихованні особистостей дитини», « Збереження життя ї здоров’я дітей – пріоритет сім’ї у вихованні безпеки поводження в життєвому середовищі».

Консультації: «Діти і дорослі: кроки назустріч на шляху до порозуміння», «Дитяче вередування: причини виникнення», «Насильство в сім’ї: чому виникає та чим загрожує», «Роль батьків у вихованні патріотичних почуттів у дітей», «Діти і комп’ютер», «Логіко-математичний розвиток дітей дошкільного віку», «Виховуємо духовність та душевність», «Безпека дитини – важлива соціально-педагогічна проблема сучасності». Проведена фотовиставка: «Ми спортивна сім’я», « Українська вишиванка».

 

 Педагоги дошкільного закладу приклали багато зусиль для підготовки дітей до навчання у школі та виховання всебічно розвиненої особистості. В комплексі з іншими навчально-виховними моментами вихователями здійснювалось: екологічне, правове, народознавче, логіко-математичне виховання, особлива увага приділялася розвитку зв’язного діалогічного мовлення, розвитку креативності дітей. В кожній групі проведені підсумкові заняття по виявленню рівня засвоєння дітьми програмових вимог.

Рівень засвоєння програмових вимог дітьми садових груп.

 

№ групи

Освітні лінії

Особис

тість дитини

Дитина в соціумі

Дитина в природному довкіллі

Дитина в світі культури

Гра дитини

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

Мовлення дитини

№ 2

молодша

26/70%

26/70%

26/ 75%

26/ 76%

26/80%

26/85%

26/71%

№3

серед

ня

28/89%

28/80%

28/93%

28/79,9%

28/89%

28/81%

28/79%

№ 5

старша

17/100%

17/ 95%

17/100%

17/100%

17/100%

17/100%

17/100%

               

№ 6 старша

17/95%

 17/100%

17/100%

 17/ 100%

 17/ 100%

 17/ 95%

17/100%

  

  Випускники оперують поняттями «буква», «звук», »слово», »речення», непогано роблять звуковий аналіз слів, проявляють інтерес до книги, зацікавлені навчитись читати.   Але пізнавальна, мовленнєва та соціально-моральна лінії розвитку потребують доопрацювання шляхом здійснення індивідуальної роботи з дошкільниками під час літнього оздоровчого періоду.

     В групах створено сприятливі умови для успішного і комфортного розвитку кожної дитини, збереження її психічного і фізичного здоров’я. Це складна справа, яка потребує від вихователів та батьків не тільки знань і бажань, але й матеріальних ресурсів, яких, як завжди не вистачає. Але багато зроблено. Дитячий садок став більш сучасним. Це відчувається у підборі кольорів і в оформлені стендів. Приймальні стали місцем зустрічі батьків, дітей та вихователів. Приділялась увага створенню предметно-розвивального середовища.

    Аналіз роботи вихователів та діяльність дітей свідчить про те, що більшість вихователів закладу володіють ефективними засобами впливу на дітей, забезпечують розвивальний характер навчання, високий рівень розумової активності, формування стійких навичок, умінь і знань. Однак необхідно:

 • приділити увагу формуванню культури поведінки дошкільників;
 • патріотичне виховання  здійснювати в контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку;

-  реалізовувалися завдання трудового виховання в процесі організованої та

     предметно-практичної діяльності.